Evsel Atıksu Arıtma Fiziksel Arıtma Biyolojik Arıtma Çamur Susuzlaştırma BİO-T BİO-TB BİO-TP S Serisi C Serisi Endüstriyel Atıksu Arıtma Su Arıtımı ve Şartlandırma Arıtma Ekipmanları Izgaralar Manuel Izgara Grab Tip Mekanik Izgara Dairesel Mekanik Izgara Statik Elek Döner Elek (Tambur Elek) Kanal Kapakları Sıyırıcılar Dairesel Sıyırıcılar Sabit Köprülü Sıyırıcı Döner Köprülü Sıyırıcı Doğrusal Sıyırıcılar Zincirli Sıyırıcılar Yoğunlaştırıcılar HavalandırıcılarDüşey Milli Havalandırıcılar-Aeratörler Yatay Milli Havalandırıcılar Çamur Susuzlaştırma Flokülant Dozlama Ünitesi Filtrepres Beltpres Paket Tip Kimyasal Arıtma Tesisi Genel Arıtma Ekipmanları Karıştırıcılar Hızlı Karıştırıcı Yavaş Karıştırıcı Yağ Tutucu Kum Tutucu Kum Sıyırıcı Kum Ayırıcı Kimyasal Hazırlama ve Dozlama Sistemi Su Arıtma ve Şartlandırma  

Filtrasyon Kum Filtresi Aktif Karbon Filtre Demir-Mangan Filtre Yumuşatıcılar Demineralizasyon İyon Değiştirici Ters Osmoz Dezenfeksiyon Klorlama UV

Alt Yapı Ekoloji Grubu ÇED Raporları ÇED Ön Araştırma Raporları Emisyon İzni Deşarj İzni GSM Ruhsatı Katı Atık Kontrolü ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Denetimi Mevzuat Danışmanlığı HİZMETLER Projelendirme ve Taahhüt Laboratuar Tasarım ve Mühendislik Satış Teknik Servis Yedek Parça  Süpervizör Danışmanlık Eğitim DÖKÜMANLAR Katalog Teknik Data İşletme ve Kullanım Kılavuzu

www.google.com